COPYRIGHT

Ambitie behoudt zich het recht voor – tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Bezoekers van Ambitie.org mogen geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op de Ambitie website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van Ambitie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *