WAAROM AMBITIE?

Als organisatie heeft u een visie. Hierbij verliest u het sociaal-maatschappelijke aspect uiteraard nooit uit het oog. Het bieden van werkgelegenheid aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt is daarbij een gewaardeerd onderdeel. Het biedt voordelen aan de werkzoekende, maar ook aan u als organisatie. Niet alleen zijn mensen met een beperking gemotiveerd om goed te functioneren. Ook zitten er maatschappelijke en praktische voordelen aan.

Loon naar rato
U kunt bijvoorbeeld loondispensatie aanvragen wanneer u een werknemer in dienst neemt met een Wajong-uitkering (een uitkering voor jonggehandicapten). Dit houdt in dat er loon betaald wordt naar rato. Hiervoor moet wel toestemming gegeven worden door het UWV.

Premiekorting
Bij plaatsing of herplaatsing van de werknemer heeft u de mogelijkheid gedurende maximaal drie jaar premiekorting aan te vragen bij de belastingdienst.

No-Riskpolis
U loopt als werkgever geen risico, wanneer de medewerker ziek wordt. Het loon wordt in die periode namelijk doorbetaald door het UWV. Voor u als werkgever geldt dat u gedurende vijf jaar geen verzuimrisico draagt. Die periode kan zo nodig verlengd worden.

 Vergoedingen aanpassingen
Het kan zijn dat de werkplek voor uw medewerker aangepast moet worden, zodat hij of zij de werkzaamheden goed kan uitvoeren. Deze aanpassingen worden vergoed door het UWV.