WERKWIJZE

Het (re)integreren van een werkzoekende met afstand tot de arbeidsmarkt is maatwerk. Ambitie heeft als doel om de juiste persoon te vinden die bij uw werkplek past. Daarbij kijken we naar zowel taakinhoudelijk als op persoonlijk gebied. Mocht er geen passende vacature zijn, dan kan Ambitie een takenpakket samenstellen, zodat de medewerker toch een goede bijdrage kan leveren aan uw organisatie.

Duurzame werkplek
Ambitie wil een duurzame werkplek voor de werkzoekende vinden. Hiervoor bieden wij intensieve coaching aan. De medewerker wordt ingewerkt door onze enthousiaste jobcoaches, maar u kunt er ook voor kiezen om dit zelf te verzorgen. Wanneer u dat doet, kunt u Ambitie altijd raadplegen voor advies met betrekking tot de manier van aanspreken, de wijze waarop het werk wordt aangeboden of het maken van een werkinstructie.

Coaching
Voor de medewerker wordt, in overleg met u, een arbeidsintegratieplan opgesteld. Hierin zijn doelen en werkwijze helder omschreven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het benoemen van een collega die dient als eerste aanspreekpunt. Daarnaast wordt in het plan vastgelegd op welke wijze we evalueren. Onze jobcoach spreekt de medewerker op regelmatige basis, op de werkvloer of vanaf de zijlijn. Dit verloopt altijd in overleg met u als werkgever. Op deze manier kunnen wij beoordelen hoe het gaat met de medewerker. Tevens wordt er vastgesteld of er eventueel extra ondersteuning wenselijk is of dat de medewerker juist veel vooruitgang boekt. Daarbij kan Ambitie u en de collega’s op de werkvloer adviseren. Met Ambitie staat u er als werkgever nooit alleen voor.