WIE ZIJN WE

Ambitie is de afdeling binnen de organisatie SWZ die zich richt op participatie in de maatschappij door middel van (vrijwilligers) werk. We gaan hiervoor samen op zoek naar passend werk, we leveren maatwerk. Ambitie heeft jarenlange ervaring met mensen met een beperking die daardoor een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Met een groot netwerk van organisaties in Noordoost- en Zuidoost-Brabant. Met bevlogen mensen in huis die er samen alles aan doen om de juiste mensen op de juiste plek met de juiste ondersteuning te krijgen. Samen beschikken we over deskundigheid en ervaring met arbeidsmatige dagbesteding, arbeidsonderzoek, opleiding en begeleid werken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar het belangrijkste is onze persoonlijke kennis van mensen, als kandidaat, als werkgever of als samenwerkingspartner. Hun wensen, hun ambitie. Zodat wij onze diensten volledig daarop kunnen afstemmen.

 

Heden

Ambitie SWZ heeft haar expertise vergroot door de verbinding aan te gaan met de verschillende afdelingen binnen swz zoals dagactiviteiten centra en Hersenz.

Verleden

Ambitie SWZ komt voor uit een groot samenwerkingsverband in eerste instantie met Cello en VLG (SWZ) gestart in 2001. In 2012 is dit samenwerkingsverband uitgebreid met ORO en lunetzorg. In 2015 is er door veranderingen in de WLZ, WMO en participatiewet deze samenwerking onder druk te komen staan. Dit heeft uiteindelijk geleidt tot het stoppen van deze samenwerking. Natuurlijk weten we elkaar nog te vinden.

Folder en overige informatie

De folder van ambitie