PASSENDE PLEK

Melkveehouderij Van LeeuwenZo snel mogelijk een passende plek vinden op de arbeidsmarkt, onbetaald of betaald. Dat is onze missie. Zorgen voor de juiste begeleiding en ondersteuning op het werk. Dit kan een werkervaringsplaats zijn, vrijwilligerswerk of een betaalde baan zijn. Ieder mens, iedere specifieke doelgroep kent eigen kenmerken, wensen en ambities. Ambitie heeft jarenlange kennis en ervaring in huis en weet wanneer en hoe de werkomgeving kan passen bij de werkzoekenden. En andersom, hoe we de werkomgeving kunnen adviseren en begeleiden om mensen met specifieke kenmerken een werkplek te bieden.

vacatures