EEN STERK NETWERK

Ontwikkelingen op het gebied van zorg, sociale zekerheid, onderwijs en maatschappelijke ondersteuning volgen elkaar in razend tempo op. Met veel aanbieders en organisaties rondom arbeidsintegratie. Het is lastig om door de bomen het bos te zien. Ambitie is de verbinder tussen werkzoekenden en dit complexe netwerk. Tussen werkzoekenden en de arbeidsmarkt. We zorgen dat de ondersteuning vanuit verschillende organisaties in de keten goed op elkaar is afgestemd en de verschillende diensten naadloos in elkaar overlopen.  We bieden een gezamenlijke voordeur naar passend werk.