De participatieladder als meetinstrument.

De jobcoaches/trajectbegeleiders van ons team Ambitie ondersteunen mensen met niet aangeboren hersenletsel en/of een lichamelijke beperking, die graag willen werken. Ingrid Stellenboom is één van hen.

“We maken in ons werk gebruik van de Participatieladder. Dit is een meetinstrument om zichtbaar te maken op welk niveau mensen kunnen meedoen in de samenleving en de arbeidsmarkt. Voor iedereen is dat anders, afhankelijk van iemands wensen, capaciteiten en ontwikkelmogelijkheden.

Met de Participatieladder kunnen we visueel maken waar iemand zich nu bevindt en waar deze persoon graag naar toe wil. Samen bekijken we welke stappen gezet kunnen worden om de kansen te vergroten en het beoogde doel te bereiken. Zo kan iedereen meedoen op het eigen niveau.” 

De Participatieladder bestaat uit verschillende treden, van geïsoleerd leven tot betaald werk zonder ondersteuning (zie de afbeelding).

Meer weten over het werk van het team Ambitie? Neem gerust contact op via jobcoaching.ambitie@swzzorg.nl